Ramkraak

Ramkraak


Forensische zorg

In het forensisch werkveld speelt delictanalyse een belangrijke rol. Met cliënten wordt het delict besproken. Hoe ben je tot het delict gekomen, waarom heb je het delict gepleegd en wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het gepleegde delict, zijn enkele thema's die aan bod komen.

Een van de cliënten had de gewoonte om ramkraken te plegen. Bij een ramkraak wordt met een auto bijvoorbeeld op de pui van een juwelier of op een geldautomaat ingereden. Waarna de buit voor het grijpen ligt.

Ik liet mijn client weten dit een nogal agressieve methode te vinden en vroeg hoe hij hier tegen aan keek. Wat waren zijn gedachtes over de maatschappelijke gevolgen van deze methode? Denk bijvoorbeeld aan het gevaar voor omstanders.

Hierop stelde de client mij gerust. Deze waren namelijk niet aanwezig. Bij het plegen van een kraak, zo vertelde hij, hield hij kort voor de impact even stil. Hij keek naar links, hij keek naar rechts. Kust veilig? dan vol gas er op af.

Sociotherapeut

Suggesties


Wandeling

Daar waar mensen samenleven ontstaan conflicten. Zeker als er sprake is van dwang zoals in een forensische kliniek. Heel normaal en vaak levert dat ook weer een zogenaamd ‘leermoment’ op. In mijn dienst was het weer zover. Een van de cliënten was na een conflict met een medeclient niet meer…

Lezen

Echte mannen

Het leven in een kliniek wordt gekenmerkt door regels. Zo zijn er vaste momenten waarop de groep cliënten bij elkaar komen voor een groepsgesprek. Elke dag om 19 uur is er zo’n groepsgesprek. Op zondag een probleem want dan valt dit samen met Studio Sport. De cliënten verzochten of er een…

Lezen

De dichter

Met de aangekondigde bezuinigingen op komst binnen het gevangeniswezen dacht ik terug aan ‘die goede oude tijd’. Sindsdien is er veel veranderd en de komende jaren staat er nog veel te gebeuren. Op het paviljoen voor verslaafde gedetineerden maakte ik kennis met een kleine uitgeteerde man. Gepokt en gemazeld door…

Lezen