Dagboeken

Hoe ziet het dagelijks werk van sociale professionals eruit? Waar krijgen zij mee van doen? Sociale professionals schakelen de hele dag door. Van een cliëntgesprek naar een overleg met collega’s en behandelaars, dan gaat de telefoon en belt er een familielid en vervolgens moet er nog even ingelezen worden op een dossier. Elke dag ziet er anders uit en doen zich onvoorziene wendingen voor.

Mee doen?

Een maandag agogische budgetconsultatie: samen op ontdekkingstocht en een muurtekening

De eerste cliënt ontvang ik op kantoor. Een verstandelijk beperkte man die ik al wat langer zie. Hij woont grotendeels zelfstandig. Aan de hand van de post die hij meebrengt heeft hij al veel geleerd over het beheer van zijn financiële situatie. In het begin van het traject is het veel…

Lezen

Een donderdag reclasseren: zoeken naar oplossingen, uitzonderingen en afspraken maken

Vandaag zie ik vooral cliënten die ik vrij lang in toezicht heb. Een toezicht duurt meestal twee jaar en in die jaren moet de cliënt zijn meldplicht nakomen, gesprekken met mij voeren en aan problemen werken. Ondanks dat deze cliënten al geruime tijd in toezicht zijn, meer dan een jaar,…

Lezen

Een donderdag ouderen adviseren: traplift, scootmobiel, seniorenbed en bezwaarschriften

Mijn dag start met een casuïstiek overleg voor de ouderenadviseurs. Complexe zaken waarbij je collega’s nodig hebt om een stapje verder te komen worden ingebracht. Ik worstel met precies zo’n zaak. Een zaak waarbij ingewikkelde regels, wetgeving en bureaucratie botsen met het eigenzinnige karakter van de cliënt die zo zijn…

Lezen

Een dinsdag in de verslavingszorg: de dood, conflicten en veel medicijnen

De porto gaat aan. Via de porto kan ik opgeroepen worden als een crisis zich voordoet. Dan wordt van mij verwacht dat ik alles laat vallen en me naar de plaats des onheils spoed. Ik ben er klaar voor, mijn dag begint. Meneer B is overleden, een hartstilstand. Hij werd…

Lezen

Een maandag in de langdurige zorg: een polonaise van cliënten

7:00 stipt. Ik ben nog niet binnen voor de overdracht en een bakkie koffie of er staan al vijf cliënten te schreeuwen en te kloppen voor de deur dat ze recht hebben op hun ontbijt of hun shag willen. Tijdens de overdracht wordt ik zo’n beetje om de minuut geroepen,…

Lezen

Een donderdag op de gesloten afdeling: geprotocolleerd begeleiden van zorgzware cliënten en een huiskamer nabootsen

Vandaag heb ik een dagdienst. Ik en nog zo’n negen collega’s stemmen af wie er vandaag op de open en wie op de gesloten afdeling werken. Meestal zijn er een paar stevige mannen nodig op de gesloten. Oudere collega’s willen vaak geen cliënten in de separeer begeleiden, dit is fysiek soms…

Lezen

Een vrijdag in de wijk: regisseren van zelfregie in de nulde lijn

Mijn dag begint als cliënt bij een hulpverlener. In mijn werk draait het om ‘eigen kracht’ en ‘zelfregie’. Maar deze begrippen zijn ook van betekenis buiten werktijd. Voor mezelf en mijn gezin. Het is een verrijking om gebruik te maken van expertise van anderen. Zodoende ben ik met een gezinslid…

Lezen

Een woensdag reclasseren: recidivisten, enkele successen en losse eindjes

Mijn dag gaat van start met het bericht dat een cliënt die ik in toezicht heb, is aangehouden door de politie. Ze heeft een toezicht omdat de rechter haar dat in een eerdere strafzaak heeft opgelegd. Gedurende twee jaar moet ze zich door de reclassering laten begeleiden. Dat ze nu…

Lezen

Een woensdag in de informele zorg: tussen vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en professionals

Eerst de mail. Onder andere berichten van verwijzers. Maatschappelijk dienstverleners zoals schuldhulpverleners, sociaal raadslieden en maatschappelijk werkers, melden hun cliënt aan voor een vrijwilliger. Onze vrijwilligers ondersteunen cliënten met schuldproblematiek. Ik probeer een schuldhulpverlener telefonisch te bereiken. Zijn cliënt is al gekoppeld aan een van onze vrijwilligers maar er is…

Lezen

Een maandag in het revalidatiecentrum: van stiltemoment tot huilbui

Mijn collega werkt niet vandaag, ze is jarig. Ik heb slingers meegenomen zodat ze morgen een feestelijk bureau aantreft. Die hang ik later wel op. Ik spoed me naar de verpleegafdeling waar de dag begint met een kort gezamenlijk overleg. Een revalidant is gevallen, er zijn mensen ziek, er is…

Lezen

Een vrijdag in de buurtspeeltuin: superhelden, knotsen en gewoon maar beginnen

Ik start om 8:00 uur en open mijn laptop.  Ik kan nogal chaotisch zijn waardoor ik het overzicht verlies. Ik maak gebruik van een tool (Getting Things Done) om mijn werk goed te organiseren. Dit helpt me om te bepalen wat ik eerst moet doen en wat ik kan laten. In…

Lezen