Dagboeken

Hoe ziet het dagelijks werk van sociale professionals eruit? Waar krijgen zij mee van doen? Sociale professionals schakelen de hele dag door. Van een cliëntgesprek naar een overleg met collega’s en behandelaars, dan gaat de telefoon en belt er een familielid en vervolgens moet er nog even ingelezen worden op een dossier. Elke dag ziet er anders uit en doen zich onvoorziene wendingen voor.

Mee doen?

Een maandag agogische budgetconsultatie: samen op ontdekkingstocht en een muurtekening

De eerste cliënt ontvang ik op kantoor. Een verstandelijk beperkte man die ik al wat langer zie. Hij woont grotendeels…

Lezen

Een donderdag reclasseren: zoeken naar oplossingen, uitzonderingen en afspraken maken

Vandaag zie ik vooral cliënten die ik vrij lang in toezicht heb. Een toezicht duurt meestal twee jaar en in…

Lezen

Een donderdag ouderen adviseren: traplift, scootmobiel, seniorenbed en bezwaarschriften

Mijn dag start met een casuïstiek overleg voor de ouderenadviseurs. Complexe zaken waarbij je collega’s nodig hebt om een stapje…

Lezen

Een dinsdag in de verslavingszorg: de dood, conflicten en veel medicijnen

De porto gaat aan. Via de porto kan ik opgeroepen worden als een crisis zich voordoet. Dan wordt van mij…

Lezen

Een maandag in de langdurige zorg: een polonaise van cliënten

7:00 stipt. Ik ben nog niet binnen voor de overdracht en een bakkie koffie of er staan al vijf cliënten…

Lezen

Een donderdag op de gesloten afdeling: geprotocolleerd begeleiden van zorgzware cliënten en een huiskamer nabootsen

Vandaag heb ik een dagdienst. Ik en nog zo’n negen collega’s stemmen af wie er vandaag op de open en…

Lezen

Een vrijdag in de wijk: regisseren van zelfregie in de nulde lijn

Mijn dag begint als cliënt bij een hulpverlener. In mijn werk draait het om ‘eigen kracht’ en ‘zelfregie’. Maar deze…

Lezen

Een woensdag reclasseren: recidivisten, enkele successen en losse eindjes

Mijn dag gaat van start met het bericht dat een cliënt die ik in toezicht heb, is aangehouden door de…

Lezen

Een woensdag in de informele zorg: tussen vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en professionals

Eerst de mail. Onder andere berichten van verwijzers. Maatschappelijk dienstverleners zoals schuldhulpverleners, sociaal raadslieden en maatschappelijk werkers, melden hun cliënt…

Lezen

Een maandag in het revalidatiecentrum: van stiltemoment tot huilbui

Mijn collega werkt niet vandaag, ze is jarig. Ik heb slingers meegenomen zodat ze morgen een feestelijk bureau aantreft. Die…

Lezen

Een vrijdag in de buurtspeeltuin: superhelden, knotsen en gewoon maar beginnen

Ik start om 8:00 uur en open mijn laptop.  Ik kan nogal chaotisch zijn waardoor ik het overzicht verlies. Ik maak…

Lezen