Praktijkverhalen


Wie

Op deze website zijn verhalen verzameld van sociale professionals. Sociale professionals zijn werkzaam in het sociale domein. Maatschappelijk werkers, groepsbegeleiders, sociotherapeuten, activiteitenbegeleiders, pedagogisch medewerkers, reclasseringswerkers, gezinsvoogden, jeugdhulpverleners, sociaal verpleegkundigen, opbouwwerkers etc.

Wat

Verhalen

Het dagelijks werk zit vol met mooie verhalen. We roepen jullie op deze verhalen met ons te delen. Anekdotes, belevenissen en avonturen, ontroerende momenten, grappige gebeurtenissen en bijzondere ontmoetingen. Een goed gesprek, een schrijnende situatie, spannende interacties, een memorabele cliënt een herinnering of iets wat recent gebeurd is.

Dagboeken

Hoe ziet het dagelijks werk van sociale professionals er uit? Waar krijgen zij mee van doen? Van een cliëntgesprek naar een overleg met collega’s en behandelaars, dan gaat de telefoon en belt er een familielid en vervolgens moet er nog even ingelezen worden op een dossier. Elke dag ziet er anders uit en doen zich onvoorziene wendingen voor. Gesprekken maar ook de gewone dagelijkse beslommeringen en zorgen van sociale professionals komen aan bod.

Mail ons

Vragen en opmerkingen? Je kunt mailen naar ditishetsociaalwerk@outlook.com

MEER LEZEN?


Artikel  In Sozio, vakblad voor sociale professionals, verscheen van ons het artikel 'Authentiek, betrokken, creatieve meebewegers: Sociale professionals over hun dagelijks werk'. Dat lees je hier.

Artikel  Naar aanleiding van het verschijnen van ons 'Werken met hoofd hart en handen: Kracht van de sociale professional' schreven we voor Sozio het artikel 'Sociale professionals laten zich horen'. Dat lees je hier.

Interview  Lees het interview met Movisie 'Lezen in het dagboek van de sociale professional' hier.

Interview  In 'Vakblad Sociaal Werk' verscheen een interview met ons over 'Dit is het sociaal werk' en ons boek. Dat interview lees je hier.

Vlog  Jelle de Boer brengt, voor Movisie, het sociaal werk in beeld met vlogs. Daar voelt 'Dit is het sociaal werk' zich mee verwant dus werkten we mee aan de vierde vlog van 'Jelle de Boer on tour'. Bekijk de vlog 'Vertel je verhaal' hier.

Recensies  De recensie van ' Werken met hoofd hart en handen: Kracht van de sociale professional' in Sozio lees je hier. Die op Sociaal Net lees je hier en die in het Vakblad voor Sociaal Werk lees je hier. De recensie in het Tijdschrift voor Directieve Therapie lees je hier.

Boek  De inhoudsopgave en de inleiding van ' Werken met hoofd hart en handen: Kracht van de sociale professional' bekijk je hier.