Bestel nu het boek

WERKEN MET HOOFD HART EN HANDEN


Sociale professionals staan in de belangstelling. In het sociale domein nemen zij een centrale positie in. Wie zijn die sociale professionals die dit moeilijke maar boeiende werk doen? Welke waarden, drijfveren en passies nemen zij mee in hun dagelijkse werk? Wat motiveert hen? Hoe kunnen ze zich staande houden en aantonen dat wat zij doen, werkt? Dit boek helpt de sociale professional inzicht te krijgen in zijn eigen handelen en motivatie.  Aan de hand van verhalen, anekdotes en gesprekken creëren de auteurs een veelkleurig beeld van de sociale professional en hun werkpraktijk. Het boek houdt hen een spiegel voor en biedt een boeiend inkijkje in hun werk.

Hier kan je het boek inzien (pdf)

Recensies

'Het is de kracht van het boek dat men bij de betekenis en beleving van zowel de werker als de cliënt blijft. Het levert verrassende inzichten op, onverwachte oplossingen en mooie resultaten.'

-Tijdschrift voor Directieve Therapie

‘Het boek is een grote lofzang op de inzet en bevlogenheid van uitvoerende professionals en hun onophoudelijk zoeken naar mogelijkheden.’

‘Een aanrader voor iedere professional en diegenen die dat willen worden.’

-Sozio

‘De bevlogenheid en flexibiliteit van sociale professionals wordt duidelijk in de verf gezet, naast de valkuilen, problemen en barricades die praktijkwerkers tegenkomen.’

‘Dit boek is een echte aanrader. Voor heel wat praktijkwerkers zal het zeer herkenbaar zijn.’

-Sociaal Net

‘Het meest verassend voor mij waren niet de verhalen van de werkers maar de beknopte beschouwingen die het boek bevat. Hierin worden theoretische bouwstenen van het beroep op een toegankelijke wijze gepresenteerd.’

‘Het boek kan sociaal werkers inspireren en de greep op en de regie over het eigen beroep verstevigen.’

-Vakblad Sociaal Werk

SOCIALE PROFESSIONALS OVER HUN DAGELIJKS WERK


Op deze website komen sociale professionals aan het woord over hun dagelijks werk. Dat is nodig want sociale professionals weten slechts beperkt hun stem en taal door te laten klinken in het openbare debat over hun vakgebied. Ze stellen zich bescheiden op, staan letterlijk achter hun cliënten en zijn daardoor onvoldoende zichtbaar. En dat terwijl er zoveel moois te vertellen is.
Sociale professionals die over hun werk vertellen laten een heel ander beeld zien van de werkpraktijk. Een veel kleurrijker, spannender en interessanter portret van de werkpraktijk rijst op uit die verhalen dan de taal van politiek, overheid, management en beleid doen vermoeden.

Op deze website laten ze van zich horen met verhalen uit hun werkpraktijk. Ontroerende, grappige, mooie en spannende verhalen die zich centreren rondom de cliënt. In dagboeken laten sociale professionals zien wat zij zoal doen op een dag.

VERHALEN

Kopje thee

De man kwam bij ons in beeld doordat de uitkerende instantie zich zorgen maakte. De verwarde man liet me binnen.…

Lezen

Huishouden van Jan Steen

De hond staat al bij het raam te blaffen. Vanaf de voordeur zie ik een tuin vol met spullen: autobanden,…

Lezen

Wim en Wilma

Wim en Wilma hadden elkaar leren kennen op de Cliff Richard fanclubdag. Zij was een stuk ouder dan hij maar…

Lezen
DAGBOEKEN

Een maandag agogische budgetconsultatie: samen op ontdekkingstocht en een muurtekening

De eerste cliënt ontvang ik op kantoor. Een verstandelijk beperkte man die ik al wat langer zie. Hij woont grotendeels…
Lezen

Een donderdag reclasseren: zoeken naar oplossingen, uitzonderingen en afspraken maken

Vandaag zie ik vooral cliënten die ik vrij lang in toezicht heb. Een toezicht duurt meestal twee jaar en in…
Lezen

Een donderdag ouderen adviseren: traplift, scootmobiel, seniorenbed en bezwaarschriften

Mijn dag start met een casuïstiek overleg voor de ouderenadviseurs. Complexe zaken waarbij je collega’s nodig hebt om een stapje…
Lezen

Over ons


Wie wij zijn

Wij zijn Eveline Vollbracht en Marco Brok. Wij zijn werkzaam in het sociaal werk en daar zijn we trots op.

Eveline (1968) is sinds 1985 werkzaam in het sociaal domein, studeerde Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) en studeerde in 2012 af als Master of Social Work (MSW). Beide aan de Hogeschool van Amsterdam. Zij werkte met mensen met een verstandelijke beperking en is inmiddels al vele jaren werkzaam als maatschappelijk werker in de revalidatiezorg. Ze is specialist op het gebied van ervaringsdeskundigheid en ontwikkelde een scholingsprogramma voor ervaringsdeskundigen in de revalidatie.

Marco (1970) is sinds begin jaren ’90 werkzaam in het sociaal domein. Hij studeerde Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) en studeerde in 2012 af als Master of Social Work (MSW). Beide aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij werkte in diverse functies binnen het sociale domein, van activiteitenbegeleider in de ouderenzorg tot sociotherapeut in de forensische psychiatrie. Hij werkte als reclasseringswerker en is momenteel beleidsmedewerker bij Bureau Buitenland, de internationale afdeling van Reclassering Nederland.

Contact: ditishetsociaalwerk@outlook.com

We zijn ook te vinden op facebook

Meedoen of meer weten over deze website?

Lees hier wat je moet weten om mee te kunnen doen en lees artikelen en interviews over ‘Dit is het sociaal werk’.

Mee doen?