Haastige spoed

Haastige spoed


Medisch maatschappelijk werker
Revalidatie

Een afrondend gesprek was gepland met cliënt op een beetje ongunstig tijdstip zodat er maar vrij weinig tijd over bleef voor de lunch om daarna meteen weer door te hollen naar een overlegIk dacht er goed aan te doen om de cliënt maar geen koffie aan te bieden zodat ik wat tijd kon inlopen. De revalidatie behandeling werd geëvalueerd en het was allemaal goed doorgenomen.

Tot slot vroeg ik: “heeft u nog vragen?” waarop meneer zei: “heeft u misschien een kopje koffie voor me?” Om weer wat tijd te winnen vroeg ik: “waar gaat u het dan opdrinken?” in de hoop dat meneer naar de wachtkamer zou gaan. Waarop meneer zei “ik drink het gewoon gezellig hier even op”…

Maatschappelijk werker revalidatie niet aangeboren hersenletsel

Suggesties


Verplicht douchen en gymnastieken

In de dwarslaesierevalidatie zijn de onderwerpen poepen, plassen en seks regelmatig terugkerende onderwerpen in de gesprekken met revalidanten. Soms leidt dit tot grappige gesprekssituaties. Naast eventuele medicatie gaat het er om dat mensen weer opnieuw seks gaan beleven met hun “nieuwe” lichaam en de daarbij behorende (on)mogelijkheden. De boodschap voor…

Lezen