Gedeeld verleden

Gedeeld verleden


Ouderenzorg
Soms word ik als coach en trainer gevraagd om mee te denken over een probleem dat zich voordoet bij een bewoner. In dit geval ging het om een bewoner van een woongroep voor psychogeriatrische patiënten. Een van de bewoners van de woongroep at slecht. Al snel wordt er dan gedacht aan een medisch probleem maar dat kon niet worden aangetoond. Mevrouw was niet in staat om zich verbaal uit te drukken ten gevolge van de ziekte. Ik schoof aan bij de maaltijd om de situatie te observeren.
Ook nu at de vrouw in eerste instantie niet. Maar mij viel op dat ze ging eten toen een van de andere bewoners de tafel verliet. Ik meldde dit bij de verzorgers en dit bracht hen op het spoor van de oorzaak.
Na wat naspeuringen en gesprekken met mantelzorgers bleek dat de twee bewoners een gedeeld verleden hadden. Ze waren afkomstig uit hetzelfde dorp en kende elkaar. In de oorlog had de een onder moeten duiken en de ander had zich aangesloten bij de NSB.
Zoveel jaren later werden ze geconfronteerd met elkaars aanwezigheid in deze woonvoorziening. Dat ze bij elkaar in de woonvoorziening woonden was niet vreemd aangezien de voorziening zich in een kleine plaats bevond. Er waren niet veel van dergelijke woonvoorzieningen in de omgeving.
De bewoners kregen een andere plek aan de tafel, uit het zicht van elkaar, wat de oplossing bleek voor de problemen omtrent de maaltijd.
 
Trainer/Coach

Suggesties


De Internationale

Als trainer verdiep ik me in het werk van de cursisten. Zodoende neem ik regelmatig een kijkje op hun werkplek. Zo draaide ik een ochtend mee op een kleinschalige woongroep voor psychogeriatrische ouderen. De groep werd begeleid door een team van verzorgenden. Rond het middaguur werd de tafel gedekt voor de…

Lezen

Oorvijg

Het proces van dementie kan gepaard gaan met veranderingen in de persoonlijkheid. Een van de bewoonsters was voor haar kinderen haast niet meer te herkennen. Van een norse onvriendelijke vrouw die moeilijk in de omgang was, veranderde  ze in een warme lieve dame. Het personeel in het verpleeghuis kende haar…

Lezen

Vriendinnen

Mevrouw G (82) een struise Noord-Hollandse zat wat verloren op de gesloten psychogeriatrie-afdeling, drie hoog in het verpleeghuis, nog niet gewend aan alles wat veranderd was. Thuis ging het niet langer, haar man kon de situatie niet meer aan. Haar grote gezin was haar alles geweest en zodra er iemand…

Lezen