De Internationale

De Internationale


Ouderenzorg
Als trainer verdiep ik me in het werk van de cursisten. Zodoende neem ik regelmatig een kijkje op hun werkplek. Zo draaide ik een ochtend mee op een kleinschalige woongroep voor psychogeriatrische ouderen. De groep werd begeleid door een team van verzorgenden.
Rond het middaguur werd de tafel gedekt voor de lunch. Herkenbare rituelen zijn belangrijk voor de bewoners. Maar ja, niet iedereen hecht dezelfde waarde aan een bepaald ritueel. Op deze woongroep was het de gewoonte om voorafgaand aan de maaltijd te bidden. Ook nu werd er gebeden maar aan het eind van het gebed klonk er plotseling een luid ‘GENOEG’.
Een grote man rees op van tafel. Hij nam een statige houding aan en begon uit volle borst het socialistische strijdlied De Internationale te zingen.
Makkers, ten laatste male,
Tot den strijd ons geschaard,
En D ‘Internationale
Zal morgen heersen op aard.
Schalde er door de huiskamer. De verzorgenden lieten meneer zijn lied zingen, een enkele bewoner keek wat verbaasd op. Na afloop was het even stil en toen zei meneer ‘zo, eet smakelijk’.
 
Trainer/Coach 

Suggesties


Gedeeld verleden

Soms word ik als coach en trainer gevraagd om mee te denken over een probleem dat zich voordoet bij een bewoner. In dit geval ging het om een bewoner van een woongroep voor psychogeriatrische patiënten. Een van de bewoners van de woongroep at slecht. Al snel wordt er dan gedacht…

Lezen

Oorvijg

Het proces van dementie kan gepaard gaan met veranderingen in de persoonlijkheid. Een van de bewoonsters was voor haar kinderen haast niet meer te herkennen. Van een norse onvriendelijke vrouw die moeilijk in de omgang was, veranderde  ze in een warme lieve dame. Het personeel in het verpleeghuis kende haar…

Lezen

Vriendinnen

Mevrouw G (82) een struise Noord-Hollandse zat wat verloren op de gesloten psychogeriatrie-afdeling, drie hoog in het verpleeghuis, nog niet gewend aan alles wat veranderd was. Thuis ging het niet langer, haar man kon de situatie niet meer aan. Haar grote gezin was haar alles geweest en zodra er iemand…

Lezen