De dichter

De dichter


Forensische zorg
Gevangeniswezen
Verslavingszorg

Met de aangekondigde bezuinigingen op komst binnen het gevangeniswezen dacht ik terug aan ‘die goede oude tijd’. Sindsdien is er veel veranderd en de komende jaren staat er nog veel te gebeuren.

Op het paviljoen voor verslaafde gedetineerden maakte ik kennis met een kleine uitgeteerde man. Gepokt en gemazeld door het harde leven op straat. Zo iemand die vroeger werd omschreven als een straatjunk.

Vermagert en verwaarloosd. In detentie bloeide hij weer op. Rust en regelmaat blijven effectief. In hem bleek een dichter te schuilen. Over werkelijk alles schreef hij prachtige gedichten. Alle aspecten van het leven in de bajes inspireerde hem en werden bezongen in een gedicht.

Vast onderdeel van het wekelijks beraad tussen gedetineerden en PIW’ers werd een enthousiaste voordracht van een of meerdere gedichten. Op een gegeven moment werd er op hetzelfde paviljoen een gedetineerde geplaatst die gitaar kon spelen. Dat leidde tot een samenwerking en de gedichten werden liederen.

Toen er eens een conflict was op het paviljoen waarin ik bemiddelde werd dit verwerkt in een gedicht. Enkele regels uit dit gedicht luidde als volgt:

De vrouw in conflict begeleiding 
Zij is er dus voor vermijding. 

Mooi is jouw manier van wandelen. 
Eenheid is haar manier van handelen. 

Strijd is soms de omgang. 
Maar respect is voor beiden gezang. 

Maatschappelijke dienstverlener gevangeniswezen

Suggesties


Wandeling

Daar waar mensen samenleven ontstaan conflicten. Zeker als er sprake is van dwang zoals in een forensische kliniek. Heel normaal en vaak levert dat ook weer een zogenaamd ‘leermoment’ op. In mijn dienst was het weer zover. Een van de cliënten was na een conflict met een medeclient niet meer…

Lezen

Echte mannen

Het leven in een kliniek wordt gekenmerkt door regels. Zo zijn er vaste momenten waarop de groep cliënten bij elkaar komen voor een groepsgesprek. Elke dag om 19 uur is er zo’n groepsgesprek. Op zondag een probleem want dan valt dit samen met Studio Sport. De cliënten verzochten of er een…

Lezen

Bedankbrief

De oudere verslaafde man op het gevangenispaviljoen waar ik werkte was stug in het contact. Hij weerde contact af, hield afstand en liet in zijn houding duidelijk merken dat er sprake was van ‘wij’ (de gedetineerden) en ‘zij’ (het personeel). Op een gegeven moment werd hij positief getest op drugsgebruik.…

Lezen