Bedankbrief

Bedankbrief


Forensische zorg
Gevangeniswezen
Verslavingszorg
De oudere verslaafde man op het gevangenispaviljoen waar ik werkte was stug in het contact. Hij weerde contact af, hield afstand en liet in zijn houding duidelijk merken dat er sprake was van ‘wij’ (de gedetineerden) en ‘zij’ (het personeel).
Op een gegeven moment werd hij positief getest op drugsgebruik. Dat gaat middels een urinecontrole en er staan sancties op. Hoe deze man te benaderen en hem hiermee te confronteren zonder nog meer verwijdering te veroorzaken?
Ik nam plaats naast hem op de bank en ging het gesprek aan. Ik liet mijn zorgen blijken. We raakte zowaar in een gesprek. Dat liep niet heel soepel maar hij begon te praten. Daarna zocht ik hem tijdens informele momenten op. Ik liep een rondje mee op de luchtplaats, dat soort dingen. Zo opende hij zich een beetje en merkte ik dat hij ging nadenken over zijn levenswandel.
Op de laatste dag voordat ik op vakantie zou gaan vroeg hij of ik hem even wilde spreken op zijn cel. Tijdens mijn vakantie zou hij in vrijheid worden gesteld. In zijn cel overhandigde hij mij wat onhandig een brief. Alsof hij zich een beetje schaamde dat hij voor mij (iemand van het personeel) een brief geschreven had.
Het was een ontroerende brief waarin hij mij bedankte voor de gesprekken. Dat moest voor mij niet makkelijk zijn geweest om te praten met zo’n stugge vent, stond er in de brief. Hij refereerde aan ons eerste moeizame gesprek en hoe hij vanaf dat moment steeds meer begon te geloven in zichzelf. Dat hij keuzes kon maken, in actie kon komen, kortom kon veranderen.
In mijn werk zijn het niet altijd succesverhalen daarom koester ik deze brief.
Maatschappelijke dienstverlener gevangeniswezen

Suggesties


Wandeling

Daar waar mensen samenleven ontstaan conflicten. Zeker als er sprake is van dwang zoals in een forensische kliniek. Heel normaal en vaak levert dat ook weer een zogenaamd ‘leermoment’ op. In mijn dienst was het weer zover. Een van de cliënten was na een conflict met een medeclient niet meer…

Lezen

Echte mannen

Het leven in een kliniek wordt gekenmerkt door regels. Zo zijn er vaste momenten waarop de groep cliënten bij elkaar komen voor een groepsgesprek. Elke dag om 19 uur is er zo’n groepsgesprek. Op zondag een probleem want dan valt dit samen met Studio Sport. De cliënten verzochten of er een…

Lezen

De dichter

Met de aangekondigde bezuinigingen op komst binnen het gevangeniswezen dacht ik terug aan ‘die goede oude tijd’. Sindsdien is er veel veranderd en de komende jaren staat er nog veel te gebeuren. Op het paviljoen voor verslaafde gedetineerden maakte ik kennis met een kleine uitgeteerde man. Gepokt en gemazeld door…

Lezen