Amsterdamse herinneringen

Amsterdamse herinneringen


Ouderenzorg
Ruim twintig jaar gelden begon ik mijn loopbaan in de ouderenzorg. Ik werkte enig tijd als activiteitenbegeleider op een woongroep voor beginnende dementerenden in een Amsterdamse instelling. De bewoners waren minimaal 80 jaar oud en allen dus geboren eind 1800 begin 1900. En dat was een andere wereld.
De gesprekken met bewoners gingen regelmatig over vroeger. Een van bewoners was een groot deel van haar leven vroedvrouw geweest. Ze volgde haar opleiding aan de Rijkskweekschool voor vroedvrouwen. Tot 1900 bestond het openbaar vervoer voornamelijk uit paard en wagen. Ze vertelde hoe ze begin van de vorige eeuw bij nacht en ontij nog gebruik maakte van vervoer per koets. Per koets ‘s nachts langs de Amsterdamse grachten op weg naar een vrouw in barensnood, dat sprak bij mij tot de verbeelding.
Een andere tot de verbeelding sprekende herinnering is de brand die het Paleis voor Volksvlijt verwoestte. Dit was een gebouw aan het Frederiksplein, daar waar nu de Nederlandse Bank staat. Het gebouw bestond voor een groot deel uit glas en was voorzien van prachtige glas in lood ramen. In de ochtend van 18 april 1929 brandde dit glazen paleis binnen enkele uren af. Elke bewoner wist zich dit nog te herinneren. Een bewoonster die in de buurt woonde was gaan kijken. Ze vertelde dat het een prachtig schouwspel was om te zien hoe de vlammen de glas in loodramen verlichtte.
Deze bewoonster woonde in de Pijp. De buurt achter het Paleis voor Volksvlijt. Tegenwoordig hip en happening maar toen een echte volksbuurt. Als ze over haar buurt vertelde dan leek het wel alsof een continue stoet van draaiorgels van ‘s morgens vroeg tot ’s avonds laat door de buurt trok. Mij persoonlijk leek dat verschrikkelijk maar voor haar was het een paradijs. Ze kreeg blosjes op haar wangen als ze vertelde over de draaiorgels en de dansjes die buurtbewoners op straat maakte.
Activiteitenbegeleider

Suggesties


De Internationale

Als trainer verdiep ik me in het werk van de cursisten. Zodoende neem ik regelmatig een kijkje op hun werkplek. Zo draaide ik een ochtend mee op een kleinschalige woongroep voor psychogeriatrische ouderen. De groep werd begeleid door een team van verzorgenden. Rond het middaguur werd de tafel gedekt voor de…

Lezen

Gedeeld verleden

Soms word ik als coach en trainer gevraagd om mee te denken over een probleem dat zich voordoet bij een bewoner. In dit geval ging het om een bewoner van een woongroep voor psychogeriatrische patiënten. Een van de bewoners van de woongroep at slecht. Al snel wordt er dan gedacht…

Lezen

Oorvijg

Het proces van dementie kan gepaard gaan met veranderingen in de persoonlijkheid. Een van de bewoonsters was voor haar kinderen haast niet meer te herkennen. Van een norse onvriendelijke vrouw die moeilijk in de omgang was, veranderde  ze in een warme lieve dame. Het personeel in het verpleeghuis kende haar…

Lezen