Een woensdag reclasseren: recidivisten, enkele successen en losse eindjes

Een woensdag reclasseren: recidivisten, enkele successen en losse eindjes


Forensische zorg
Reclassering

Mijn dag gaat van start met het bericht dat een cliënt die ik in toezicht heb, is aangehouden door de politie. Ze heeft een toezicht omdat de rechter haar dat in een eerdere strafzaak heeft opgelegd. Gedurende twee jaar moet ze zich door de reclassering laten begeleiden.
Dat ze nu op het politiebureau zit is geen goed teken. Ze wordt verdacht van een nieuw strafbaar feit. Mijn collega werkt bij de ZSM (zo spoedig mogelijk). In de ZSM werken justitiële ketenpartners samen, dus ook de reclassering. Meteen na de aanhouding wordt bekeken hoe verder te gaan in deze zaak. We sparren wat over deze cliënt en ik laat haar weten hoe de begeleiding in het toezicht verloopt.

Daarna mijn eerste afspraak met een andere cliënt in een toezicht. Hij moet zich eens in de twee weken bij mij melden. Met deze man gaat het goed. Hij heeft ander werk en nu een contract. Hij volgt een behandeling bij de GGZ voor psychiatrische problemen. Ook die behandeling verloopt naar wens. Na een half uur ronden we het gesprek af. Ik neem meteen even de tijd om een gespreksverslag op te stellen van dit contact.

Dan wat telefoontjes. Afgelopen donderdag heb ik twee van mijn cliënten aangemeld voor woonbegeleiding en dagbesteding. Ik bel met de organisatie die dat aanbiedt om de intakegesprekken in te plannen. Dat is even een puzzel want ik moet daarbij aanwezig zijn. We prikken een tijdstip, ik stem af met mijn cliënten en laat de intaker weten dat het tijdstip akkoord is.

Het volgende gesprek duurt aanmerkelijk langer, anderhalf uur. Dat is uitzonderlijk, meestal beperk ik het gesprek tot een uur. Er speelt dan ook veel. Deze cliënt is recent aangehouden voor een nieuw delict, heengezonden met een dagvaarding en de zitting is over een maand of twee ingepland. Het gaat om een delict waarvoor hij nooit eerder in beeld is geweest, dat is opvallend. Hier spreken we geruime tijd over. Vanwaar dit delict, hoe is dat gekomen, wat zijn de gevolgen en hoe kijkt hij daar tegenaan? Hij geeft nogal hoog op over het voorbeeld dat hij wil zijn voor zijn kinderen. Daar confronteer ik hem mee want hoe verhoudt dat zich tot zijn delictgedrag. Genoeg gespreksstof van belang voor mij als reclasseringswerker.
Hoe verder met dit toezicht, nu er een nieuwe strafzaak op komst is, vraagt nog wat afstemming. Er is een rapportage aangevraagd door de Officier van Justitie. Mijn collega van het team advisering neem dit op zich. Ik zal die collega snel benaderen.

De volgende cliënt belt met het verzoek om de afspraak te verzetten. Met hem maak ik een afspraak voor volgende week maandag. In de wandelgangen spreek ik wat collega’s en ik check mijn mail. Een bericht van mijn leidinggevende met de agenda voor de komende unitvergadering. Ook een bericht van het team ‘Justitiële Voorwaarden’ van het Openbaar Ministerie. Ik heb hen een zaak voorgelegd waarin ik twijfel over het nut van voortzetting van het toezicht. De cliënt houdt zich niet goed aan de afspraken. Geef ik een waarschuwing of stuur ik het retour? Gaat het retour dan volgt er een zitting waarbij de cliënt mogelijk de resterende straf alsnog moet uitzitten. Dat heet een TUL zitting (Tenuitvoerlegging Strafvonnis). Zij geven aan te willen tullen. Dat betekent dat ik daar een rapportage voor moet opstellen.

Mijn laatste afspraak. Dit is het eerste gesprek met deze cliënt. De kennismaking is kort. Hij heeft haast doordat hij zich verslapen heeft en al snel door moet naar een afspraak bij de hulpverlener van de GGZ. Behalve een toezicht heeft meneer ook een werkstraf opgelegd gekregen. Het is maar zeer de vraag of hij wel een werkstraf kan uitvoeren. Hij vertelt een ongeluk te hebben gehad waardoor hij veel werkzaamheden niet kan uitvoeren. Hoe daar verder in te gaan zal ik bespreken met mijn collega van het team werkstraffen. De hulpverlener van de GGZ neemt later contact met me op dat de cliënt niet op zijn afspraak is geweest. We spreken af om deze man op een later tijdstip gezamenlijk te spreken.

Reclasseringswerker

Suggesties


Wandeling

Daar waar mensen samenleven ontstaan conflicten. Zeker als er sprake is van dwang zoals in een forensische kliniek. Heel normaal en vaak levert dat ook weer een zogenaamd ‘leermoment’ op. In mijn dienst was het weer zover. Een van de cliënten was na een conflict met een medeclient niet meer…

Lezen

Echte mannen

Het leven in een kliniek wordt gekenmerkt door regels. Zo zijn er vaste momenten waarop de groep cliënten bij elkaar komen voor een groepsgesprek. Elke dag om 19 uur is er zo’n groepsgesprek. Op zondag een probleem want dan valt dit samen met Studio Sport. De cliënten verzochten of er een…

Lezen

De dichter

Met de aangekondigde bezuinigingen op komst binnen het gevangeniswezen dacht ik terug aan ‘die goede oude tijd’. Sindsdien is er veel veranderd en de komende jaren staat er nog veel te gebeuren. Op het paviljoen voor verslaafde gedetineerden maakte ik kennis met een kleine uitgeteerde man. Gepokt en gemazeld door…

Lezen