Naar de kerk

Naar de kerk


Ouderenzorg
Haar lief craquelé gezicht stond droevig en vermoeid. Ik sprak haar aan en vroeg of haar kerkgang vandaag fijn was geweest. “O ja kind, prachtig!” Haar gezicht klaarde op. Het “Leger Des Heils”, de kerk en haar Schepper, ze kon er zoveel over vertellen deze Heilsoldate van bijna honderd.
Zij was in het verpleeghuis opgenomen omdat ze zich door haar slechte lichamelijke conditie thuis niet meer kon redden.
“Maar...ik heb niet geslapen afgelopen nacht, ik was zo bang dat ik te laat wakker gemaakt zou worden en te laat zou zijn voor de kerk. Ik moest gisteravond al om acht uur naar bed, dat wilde ik niet. De avondzuster wilde dat ik naar bed ging en was heel kwaad op me”
“Jij gaat naar bed vrouw, zei ze, anders ga jij morgen niet naar de kerk. Dan zeg ik tegen mijn collega dat jij niet wakker gemaakt moet worden”.
“Daarna deed de zuster het licht uit. Nou, daar zat ik in het donker in de huiskamer van de afdeling! Ze dacht dat ik bang in ’t donker zou zijn, dat ben ik niet. Ik ben nooit alleen!” Ze wees omhoog!

Mw bleef die nacht in de donkere huiskamer zitten en tegen de morgen heeft zij zich naar haar kamer gesleept, zich gewassen en omgekleed. Ze was op tijd!

Activiteitenbegeleider

Suggesties


De Internationale

Als trainer verdiep ik me in het werk van de cursisten. Zodoende neem ik regelmatig een kijkje op hun werkplek. Zo draaide ik een ochtend mee op een kleinschalige woongroep voor psychogeriatrische ouderen. De groep werd begeleid door een team van verzorgenden. Rond het middaguur werd de tafel gedekt voor de…

Lezen

Gedeeld verleden

Soms word ik als coach en trainer gevraagd om mee te denken over een probleem dat zich voordoet bij een bewoner. In dit geval ging het om een bewoner van een woongroep voor psychogeriatrische patiënten. Een van de bewoners van de woongroep at slecht. Al snel wordt er dan gedacht…

Lezen

Oorvijg

Het proces van dementie kan gepaard gaan met veranderingen in de persoonlijkheid. Een van de bewoonsters was voor haar kinderen haast niet meer te herkennen. Van een norse onvriendelijke vrouw die moeilijk in de omgang was, veranderde  ze in een warme lieve dame. Het personeel in het verpleeghuis kende haar…

Lezen