Knuffel

Knuffel


Psychiatrie
Ik kende het meisje nog niet lang. Ze was een cliënt die enige tijd begeleid werd door een collega. Ik had de begeleiding nog maar kort geleden overgenomen.
Al snel moesten er enkele moeilijke gesprekken gevoerd worden. Ze leidde aan een eetstoornis en haar gezondheid was dusdanig zorgelijk dat een ambulante behandeling niet meer voldoende was. Intensievere zorg en begeleiding was noodzakelijk. Dit betekende een ziekenhuisopname of een intramurale opname in onze kliniek. Een nieuwe en ingrijpende fase in de behandeling die iedereen het liefst had willen voorkomen.
Er vonden twee gesprekken plaats. Bij het tweede gesprek was ook haar moeder aanwezig. De psychiater voerde de druk flink op om zo mijn cliënt ertoe te bewegen zich te laten opnemen. Aan hem de taak om de ernst van de situatie duidelijk te maken. Aan mij de taak om gerust te stellen, te sussen en haar te steunen. De emoties liepen hoog op. Het waren geen gemakkelijke gesprekken.
Aan het slot van het laatste gesprek werd er afscheid genomen. Ze schudde de psychiater de hand. Maar bij mij leek ze te twijfelen. Het schoot door mij heen dat ze haar onvrede over de gesprekken op mij projecteerde en me daarom geen hand wilde geven. Heb ik het weer gedaan, dacht ik gelaten.
Krijg ik geen hand? vroeg ik toch maar. Ze twijfelde even en zei toen ‘we hebben elkaar maar een paar maal gesproken, maar mag ik een knuffel van je?
Dat was een onverwacht en een ontroerend moment.
Ambulant begeleider behandeling van eetstoornissen

Suggesties


Kopje thee

De man kwam bij ons in beeld doordat de uitkerende instantie zich zorgen maakte. De verwarde man liet me binnen.…

Lezen

Wie is er nou gek

De huiskamer van de woongroep lag enigszins verscholen achter een laag muurtje. Hierdoor werden patiënten aan het gezichtsveld van de…

Lezen

Nieuw woord

In de behandeling van eetstoornissen spelen gedachtes en belevingen die een cliënt heeft over eten een belangrijke rol. Ik was…

Lezen