Een maandag agogische budgetconsultatie: samen op ontdekkingstocht en een muurtekening

Een maandag agogische budgetconsultatie: samen op ontdekkingstocht en een muurtekening


Gehandicaptenzorg
Schuldhulpverlening

De eerste cliënt ontvang ik op kantoor. Een verstandelijk beperkte man die ik al wat langer zie. Hij woont grotendeels zelfstandig. Aan de hand van de post die hij meebrengt heeft hij al veel geleerd over het beheer van zijn financiële situatie. In het begin van het traject is het veel vragen stellen, bewustwording creëren, de cliënt vragen laten formuleren. Vervolgens vaste werkwijzen aanleren en herhalen. Daar zijn we nu aanbeland.
Deze keer spreken we onder andere over zijn bovenmatige telefoongebruik. Dit was een issue en gaat al veel beter. Maar het is goed om waakzaam te blijven.Telefoonrekeningen lopen makkelijk op. De Google Play Store is verleidelijk, de kosten voor betaalde nummers en sms-diensten kunnen hoog oplopen. We lopen zijn rekening door. Wat valt op, waar zijn de risico’s?

Met de volgende cliënt is het een heel ander verhaal. Deze keer verschijnt hij op zijn afspraak. Vaak ook niet, er spelen motivatieproblemen. Een heel andere fase in de begeleiding. Ik probeer routine te krijgen in onze afspraken en hem betrokken te houden bij het onderwerp. Dat valt niet mee want zijn spanningsboog is klein. Maar hij is er en dat is winst. Het dilemma nu hij er is; ga ik stevig doorpakken met het risico dat hij afhaakt of geef ik wat meer speling zodat de afspraak ‘leuk’ blijft en de kans dat hij terugkeert toeneemt. Zo ben ik in mijn werk veel aan het afwegen en laveren.

De begeleiding is intensief en kost veel tijd. De ochtend besteed ik aan deze twee cliënten. Dat is de methode. Om cliënten met een licht verstandelijke beperking nieuw gedrag en werkwijzen aan te leren moet je veel herhalen en vooral veel zelf laten doen. Samen op ontdekkingstocht in de wereld van financiën, bankafschriften en rekeningen. Websites bezoeken van de belastingdienst, DigiD, de SVB. Het verband leren zien tussen oorzaken en gevolgen. Zo’n ontdekkingstocht vraagt moed want veel cliënten hebben torenhoge schulden. Ga er maar aanstaan, dat is doodeng, zeker als je een inkomen hebt op bijstandsniveau. Ervoor weglopen is dan verleidelijk.

In de middag leg ik een huisbezoek af. Deze cliënt heeft sinds kort een eigen woning. Hij beheerst de vaardigheden om zijn administratie zelfredzaam uit te voeren maar initieert nog niet het zelfstandig uitvoeren hiervan. Het is een relaxed bezoek. Ik help hem met een muurtekening. Onderwijl praten we over zijn financiën maar ook over andere onderwerpen zoals het belang en de betekenis van een eigen plek. Met veel cliënten heb ik een leuk contact waardoor ook andere onderwerpen aan bod komen. Niet alles hoort bij mij dus soms breng ik cliënten op het spoor van een collega waar een vraagstuk beter op zijn plek is. Al pratende wordt de muurtekening prachtig.

Dan is er nog een overleg met collega’s waarin de voortgang van een aantal cliënten besproken wordt. Tussen de bedrijven door tref ik een collega en geef ik haar een terugkoppeling over een gemeenschappelijk cliënt. Tot slot; rapporteren. Ik kijk naar de gestelde doelen en rapporteer de ontwikkeling die ik zie. Hoe ontwikkelen de vaardigheden zich en wat betekent dat voor de mate van zelfstandigheid. Daarna zit mijn dag erop.

Agoog

Suggesties


Lief echtpaar

Ik kwam aan bij de woning en mijn nieuwe cliënt stond al voor de deur te wachten. Ze was een echte actrice en heette me met veel gevoel voor drama welkom. Het betrof een vrouw en haar hoog bejaarde echtgenoot. Het leeftijdsverschil was aanzienlijk. Binnen trof ik een verwaarloosd huishouden…

Lezen

Een andere kijk

Soms kan iemand geen woorden vinden voor de emotie die ze voelen en het gedrag dat daaruit voort komt. En soms zijn woorden niet genoeg. Ik werkte als ambulant begeleidster. Moeder zei het één en deed het ander, aldus de voogd. Met dit gedicht poogde ik het gevoel van moeder onder woorden…

Lezen

Belletje lellen

Humor is erg belangrijk in mijn werk. En ik denk eigenlijk voor iedereen die binnen de zorg- en welzijnssector werkzaam is. Het werkt relativerend, is een fantastisch middel voor contact en het maakt je werk gewoonweg leuk! Zo ook op een mooie dag in december. Ik had net gewandeld met…

Lezen